I fars armer

Et lite utdrag fra bilder av nyfødt foto som ble gjort i studio for en tid tilbake. Her spilles det på kontrasten mellom grov tekstur og det rolige glatte, far og hans nyfødte barn.