Bryllupsfotografering og lyssetting

Er det noe vi bryllupsfotografer har som utfordring hver eneste gang, foruten selve dagen, så er det været. Vi har aldri mulighet til å kontrollere det, og må hele tiden tilpasse oss og prøve å finne en løsning raskt og effektivt.

For meg er det ofte viktig med balanse. En balanse mellom