Bilder fra workshop

For et par uker siden holdt jeg et workshop I Manila, Phillipines. Kurset besto i å lære seg å kommunisere med modeller under fotografering og lyssetting. Det å holde workshop syns jeg er meget spennende, og det å ha muligheten til å holde det i utlandet gjør det ekstra spennende. Utfordringene ble mange, med tanke