Roller Derby

Dette er ett bilde som jeg har ordnet for Nidaros Rollerderby.

Bakgrunnen var nok det som tok mest tid til å lage. Ikke bare det å modellere bakgrunnen, men å få til riktig design.
Så det ble noen steg frem og tilbake for å finne rett feeling, noe som sikkert er ganske vanlig til denne type